#1 2012-11-05 11:40:41

maciek

Nowy użytkownik

Zarejestrowany: 2012-11-05
Posty: 3
Punktów :   

rozliczenie wody - metodyka

Pozwoliłem sobie założyć nowy wątek dotyczący metodyki rozliczania wody. Nie wiem jak Wy, ale ja jak zwykle dostałem dość duży rachunek za zużytą wodę.
Zwróciłem się do MDC o dostarczenia mi umowy na dostawę energii ogrzewania co cw. Minęły już prawie dwa miesiące i dokumentu nie otrzymałem.
Chciałbym się z Wami podzielić propozycją rozliczenia podgrzania wody i ogrzewania, który uwzględnia podnoszenia kosztów przez wszystkich mieszkańców Naszego bloku.

Poniżej propozycja:

METODA INDYWIDUALNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA W BUDYNKACH

1.    Postanowienia ogólne
1.1.    Odczyty urządzeń pomiarowych odbywają się w okresach miesięcznych.
1.2.    Kosztami ciepła są opłaty za ciepło wg faktur dostawcy ciepła.
1.3.    Wartość współczynnika mieszkaniowego dla wszystkich lokali wynosi 1.
1.4.    Rozliczenie za ciepło odbywa się za okres 12 miesięcy.

2.    Podział kosztów stałych ciepła
Koszty stałe ciepła, które zostały poniesione w jednostce rozliczanej, dzieli się na koszty stałe za c.o. i koszty stałe za podgrzewanie c.w. proporcjonalnie do mocy zamówionej. Koszty stałe obejmują opłatę stałą za moc zamówioną i część stałą opłaty za usługi przesyłowe. Opłata za nośnik ciepła dodawana jest do kosztów stałych za c.o..

3.    Rozliczenie kosztów stałych ciepła na c.o.
Ustalenie opłaty stałej dla jednostki użytkownika za c.o. odbywa się proporcjonalnie do udziału powierzchni jednostki użytkownika, w sumie powierzchni we wszystkich jednostkach użytkowników znajdujących się w jednostce rozliczanej.

4.    Rozliczenie kosztów stałych ciepła na podgrzewanie c.w.
Ustalenie opłaty stałej dla jednostki użytkownika za podgrzewanie c.w. odbywa się proporcjonalnie do udziału powierzchni jednostki użytkownika, w sumie powierzchni wszystkich jednostek użytkowników znajdujących się w jednostce rozliczanej.

5.    Podział kosztów ciepła zależnych od zużycia
Koszty ciepła zależne od zużycia, które zostały poniesione w jednostce rozliczanej, dzieli się na koszty zależne od zużycia na c.o. i koszty zależne od zużycia na podgrzewanie c.w. proporcjonalnie do zużycia zarejestrowanego przez ciepłomierze c.o. i c.w. zainstalowane w węźle cieplnym. Koszty zmienne obejmują opłatę za pobraną energię cieplną i część zmienną opłaty za usługi przesyłowe wg faktur dostawcy.

6.    Rozliczanie kosztów ciepła zależnych od zużycia na c.o.
Rozliczanie kosztów ogrzewania odbywa się na podstawie wskazań indywidualnych ciepłomierzy, (pełniących w rozliczeniu rolę podzielników kosztów ogrzewania) zainstalowanych, na przyłączach c.o. do poszczególnych lokali.
Ustalenie opłat jednostki użytkownika ogrzewania odbywa się proporcjonalnie do udziału wskazań ciepłomierza jednostki użytkownika w sumie wskazań ciepłomierzy wszystkich jednostek użytkowników znajdujących się w jednostce rozliczanej.

7.    Rozliczanie kosztów podgrzewania cieplej wody
Rozliczanie kosztów podgrzewania ciepłej wody odbywa się na podstawie wskazań wodomierzy, (pełniących w rozliczeniu rolę podzielników kosztów podgrzewania c.w.) zainstalowanych, na przyłączach c.w. do poszczególnych lokali.
Ustalenie opłat jednostek użytkowników podgrzewania c.w. odbywa się proporcjonalnie do udziału wskazań wodomierza c.w. jednostki użytkownika w sumie wskazań wodomierzy c.w. wszystkich jednostek użytkowników znajdujących się w jednostce rozliczanej.8.    Zasada naliczania zużycia energii cieplnej i wody w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań urządzeń pomiarowych
W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań ciepłomierza, ilość ciepła dostarczonego w okresie braku prawidłowego pomiaru oblicza się według wzorów:
    W przypadku ciepłomierza mierzącego ilość ciepła dostarczonego na cele c.o.
Qb(co) = [Qco (tw - tb):(tw -t0)] x hb: h0
    W przypadku ciepłomierza mierzącego ilość ciepła dostarczonego na cele podgrzania c.w.u.
Qb(cw) = Qcw x hb: h0
    W przypadku ciepłomierza mierzącego ilość ciepła dostarczonego na cele c.o. + podgrzania c.w.u.
Qb = [Qco (tw - tb):(tw -t0) + Qcwt] x hb: h0
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Qb -  ilość ciepła dostarczonego w okresie braku prawidłowego pomiaru [w GJ];
Qco - ilość ciepła, dostarczoną na ogrzewanie w miesięcznym okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem ciepłomierza [w GJ];
Qcw - ilość ciepła, dostarczoną na podgrzewanie wody wodociągowej w miesięcznym okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem ciepłomierza [w GJ];
Qcwt – ilość ciepła, dostarczoną na podgrzewanie wody wodociągowej w miesięcznym okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem ciepłomierza podczas poprzedniego sezonu letniego [w GJ];
tw -   normatywną temperaturę ogrzewanych pomieszczeń [w °C];
tb -   średnią temperaturę zewnętrzną w okresie braku prawidłowego pomiaru [w °C];
t0 - średnią temperaturę zewnętrzną, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, przed uszkodzeniem ciepłomierza [w °C];
hb -   liczbę dni w okresie braku prawidłowego pomiaru;
h0 -   liczbę dni, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, przed uszkodzeniem ciepłomierza

W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań wodomierza, ilość wody dostarczonej w okresie braku prawidłowego pomiaru oblicza się według wzoru:
Gb = Go x hb: h0
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Gb -  ilość wody dostarczonej w okresie braku prawidłowego pomiaru [w m3];
Go - ilość wody, dostarczonej w okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem wodomierza [w m3];
hb -   liczbę dni w okresie braku prawidłowego pomiaru;
h0 -   liczbę dni, w okresie rozliczeniowym, przed uszkodzeniem wodomierza.

Jeżeli nie można ustalić liczby dni w okresie braku prawidłowego pomiaru, ilość dostarczonego ciepła lub wody oblicza się począwszy od dnia rozpoczęcia okresu rozliczeniowego do dnia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Przedstawione zasady opracowano w oparciu o postanowienia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 30 lipca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz.U.Nr 184/04 poz. 1902)

Ostatnio edytowany przez maciek (2012-11-05 11:41:34)

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.mroza15.pun.pl prawo pozycjonowanie